Uslovi korišćenja – Domis enterijeri

Uslovi korišćenja

Poslednje izmene na ovoj stranici bile su 18.4.2018.

Ovom politikom privatnosti uređuju se način na koji Domis enterijeri Shop prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu,“Korisnik“) preko www.domisenterijeri.com sajta ili odredišnih strana u našem vlasništvu (u daljem tekstu “Sajt“). Ova politika privatnosti se odnosi na Sajt i sve proizvode i usluge koje nudi Domis enterijeri Shop.

Kako koristimo prikupljene informacije
Domis enterijeri Shop može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika u sledeće svrhe:

Da poboljša svoje usluge
Informacije koje prikupljamo nam pomažu da efikasnije odgovorimo na vaše zahteve korisničkoj službi i podršci.
Za personalizaciju iskustva korisnika
Možemo koristiti informacije da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste usluge i resurse koji se nalaze na našem Sajtu.
Da unapredimo naš Sajt
Možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših proizvoda i usluga.
Da bismo pokrenuli promocije, takmičenja, istraživanja ili druge funkcije Sajta
Slanje Korisnicima informacija koje su pristali da prime o temama njihovog interesovanja.
Da bismo poslali periodične e-poruke
Možemo koristiti e-mail za slanje informacija o ispravkama i novinama na Sajtu. Takođe se može koristiti kao kanal komunikacije da odgovorimo na Korisnikove molbe, pitanja i/ili druge zahteve. Ako Korisnici odluče da se opredele za našu mailing listu, oni će dobiti e-poruke koje mogu da uključuju vesti kompanije, informacije o novim ponudama, proizvodima ili uslugama, itd. Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema buduće e-poruke, uključili smo detaljnu odjavu na dno svakog e-maila.

Lični identifikacioni podaci
Domis enterijeri Shop prikuplja lične, identifikacione, podatke od Korisnika na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se, kada Korisnici posećuju naš Sajt, registruju na Sajtu, prijavljuju se na newsletter, vebinar, popunjavaju formular, a u vezi sa drugim aktivnostima, uslugama, funkcijama ili resursima koji su dostupni na našem Sajtu. Korisnicima se prema potrebi mogu tražiti ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona. Korisnici mogu posetiti naš Sajt anonimno. Domis enterijeri Shop prikuplja lične informacije od Korisnika samo ako nam Korisnik dobrovoljno dostavi takve informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da lično pruže identifikacione informacije, osim što u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Sajtu.

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode
Domis enterijeri Shop ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa Sajtom. Ne-lični identifikacioni podaci mogu uključiti ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o Korisnicima sredstava za priključenje na našem Sajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije.

Gde čuvamo Vaše podatke
Podatke o ličnosti prikupljamo i čuvamo u okviru email liste (baze podataka).

Kako štitmo informacije

Domis enterijeri Shop usvaja prikupljanje podataka, skladištenje i obradu i sigurnosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa, promena, obelodanjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisničkog imena, lozinke, transakcija informacija i podataka koji se nalaze na našem sajtu.

Deljenje ličnih podataka
Domis enterijeri Shop ne prodaje, trguje ili iznajmljuje Korisničke lične identifikacione podatke drugima.

Prava Korisnika
U skladu sa GDPR regulativom Korisnik ima pravo:
Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste
Zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u našoj bazi podataka
Zatraži da bude zaboravljen (da se izbrišu svi njegovi podaci iz naše baze podataka)

Promene u politici privatnosti
Domis enterijeri Shop ima diskreciono pravo da ažurira ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada to učinimo, mi ćemo revidirati ažurirani datum na vrhu ove stranice i poslati vam e-mail. Preporučujemo Korisnicima da s vremena na vreme provere ovu stranicu za bilo kakve promene. Da ostanu informisani o tome na koji način štitimo lične podatke koje prikupimo. Saglasni ste i prihvatate da je Vaša odgovornost da pregledate ovu politiku privatnosti periodično i postanete svesni modifikacija.

Važna napomena:
Izgled proizvoda na internet stranici izgled proizvoda u stvarnosti se zbog kvaliteta fotografije može razlikovati.

Vaše prihvatanje ovih uslova
Korišćenjem ovog Sajta, prihvatate ovu politiku. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molim Vas da ne koristite naš Sajt. Korišćenje Sajta nakon objavljivanja promena u ovoj politici će se smatrati kao Vaše prihvatanje tih promena.

Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom politikom privatnosti, prakse Sajta ili vašom interakcijom sa ovim Sajtom, kontaktirajte nas na:

Domis enterijeri Shop
www.domisenterijeri.com
1. novembra 10
22221 Laćarak
Tel: (+381 22) 679 125
Fax: (+381 22) 670 125
e: office@domisenterijeri.com