Prohrom početak zida liveni 50,8 – Domis enterijeri